top of page

Acerca de

Atölye Sistemimiz
 

Anaokulları, yetişkinler tarafından tasarlanmış belli standartları olan eğitim alanlarıdır.

Eğitim gören çocukların yaş grubu küçük olduğu kadar ilgi süreleri de bir o kadar kısadır.

Çocukların yapılacak olan etkinliğe karşı duyduğu kaygı, hayal gücünü ve özgürlüklerini etki altına alır.

Bu durum çocuğun potansiyelini tam olarak sergileyememesine yol açabilir.

Tam da bu süreçte atölye sistemi kurtarıcı olarak devreye girer ve çocuğun özgürleşmesi için gerekli olan altyapıyı sağlar.

Birbirinden farklı amaçlara hizmet eden atölyeler, gerçekleştirilecek etkinliklere uygun araç ve gereçlerle donatılır.

Öğrenciler girdikleri atölyede konu ile ilgili her türlü materyali görür, tanır ve kullanır.

Böylece öğrenciler büyük bir zevkle ve keyifle etkinliklerini yaparken, yaratıcılıkları ve ilgi alanlarını da ortaya çıkarmış olurlar.

Atölye sistemi sayesinde çocuklar teorik bilgilerden kurtulup, deneyimleme becerisine erişmiş olurlar.

Her çocuğun farklı ve özel olduğunun bilinci ile onların; her an araştıran, sorgulayan, kendine güvenen,

çevreye duyarlı ve sosyal yaşamlarında etkin bireyler  olmalarını hedefliyoruz.

Atölye Sisteminde ;

 

Özel Yeteneklerin Keşfedilmesi ve Sergilenmesi %96

Kendine Olan Özgüvenin Artışı %89

Arkadaşlar Arası Etkileşim %90

Etkinlik Sonu Mutluluk Düzeyi %98

olarak belirlenmiştir.

Müzik-Hikaye Atölyesi

 

 • Ritim Çalışmaları

 • Yaratıcı Drama

 • Hikaye- Masal

 • Orf Çalışmaları

123_edited.jpg

Duyusal Etkinlik & Bilim Atölyesi

 

 • Bilim Köşesi

 • Motor Beceresi

 • Öz Bakım Becerileri

 • Günlük Yaşam Becerisi

 • Işıklı Masa Çalışmaları

 • Kozmik

image-from-rawpixel-id-99927-jpeg_edited.jpg

 Anadil Atölyesi

 

 • Matematik

 • Dikkat Geliştirme

 • Sorgulama ile Öğrenme

 • Yaratıcı Düşünme Becerisi

        (Scamper)

 • Okuma-Yazmaya Hazırlık

 • Parça-Bütün İlişkisi

math_edited.png

Sanatsal Etkinlik Atölyesi

 • Yaratıcılık

 • Özgün Ürün Oluşturma

 • Yetenek Geliştirme

 • Kas Gelişimi

 • El Sanatları

image-from-rawpixel-id-291803-jpeg_edited.jpg

   English Class

 • Objectives

 • Structures

 • Target Vocabulary

kid-home-playing-with-letters_edited.jpg

Eğitim Programlarımız

Erken çocukluk dönemi bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin atıldığı oldukça önemli bir dönemdir.

Çocuklara yaşamın ilk yıllarında kazandırılan öğrenme alışkanlıklarının,

bilgi ve becerilerinin yaşamlarının ilerleyen yıllarına aktarıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Özellikle beyin gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar göstermektedir ki, bireylerin beyin gelişimi yaşamlarının ilk yıllarında çok hızlı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Öğrenmenin beyin fonksiyonları üzerine kurulduğu düşünecek olursak, çocukluk döneminde beyni uyaracak zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının ve çocukların bilişsel, dil, hareket, sosyal, duygusal gelişim alanında eş güdümlü olarak desteklenmelerinin önemi oldukça büyüktür.


İlkin Eğitim Anaokulu’nda uyguladığımız okul öncesi eğitim programlarında; öğrencilerin her gelişim alanında

(bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım) desteklenmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda öğrenmeye olan merak duygularını, araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim programı uygulanmaktayız.

Yıl boyunca öğrencilerin yaş grubu ve programlarına yönelik “ölçme-değerlendirme” çalışmalarımızın sonuçlarına göre, yeniliklere açık “bireysel farklılıklara” uygun programlamayı da sağlamaktayız.

Montessori Eğitim Modeli
esenyurt anaokulu
GEMS Eğitim Modeli
 
esenyurt anaokulu
Reggio Emilia Yaklaşımı
 
esenyurt anaokulu

Örnek Eğitim Programımız

bottom of page